students 3

Jasbit singh

19

5f3b9652-17ad-42c8-8a17-fdac8cf4dc38.jpg

22

Nakita Kaur

25

Janvi Kaur

PHOTO-2019-06-12-16-23-25(1).jpg

harmeet kaur

20

2019-07-25 (11)_edited_edited.png

23

Anneeya kaur

PHOTO-2019-06-12-16-22-50.jpg

26

Ankita kaur

PHOTO-2019-06-12-16-23-04.jpg

Pari Kaur

21

PHOTO-2019-06-12-16-22-36.jpg

24

Neha Kaur

PHOTO-2019-06-12-16-23-40.jpg

27

Jasprit singh

PHOTO-2019-06-12-16-23-24.jpg

​​Call us:

0031-645462641 

0031-634878712

0091-9814122945

www.info@kssh.nl

​Find us: 

Tassopad 2  ,

3076WT

Rotterdam 

Netherland

© 2019 by

Khalsa Sewa

Society Holland